Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Club Profit

Club Profit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.

 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • IBAN

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel in de mobiele app, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en in de mobiele app

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Informatie die je zelf invult in een open veld in het intakeformulier

 • Meetgegevens, zoals gewicht, vetpercentage en omvang

Doeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze diensten.

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de mobiele app.

 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen en voor het gebruik van de mobiele app. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je acties op onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij jouw interesses. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@club-profit.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 februari 2020.

Contactgegevens

Club Profit | Pastoor van Winkelstraat 57a | 5374 BH Schaijk

www.club-profit.nl

Scroll naar boven

Stap 3 - De Route

De stappen die je moet zetten om op je bestemming te komen. Wat is nodig om de gewenste toekomst te creëren?

Wanneer het vertrekpunt en de bestemming kraakhelder zijn bepalen we de directe route tussen deze twee. Wij helpen jou je oude gewoontes te doorbreken en laten je zien welke acties nodig zijn om je doelen te bereiken.

Als jij bereid bent te doen wat nodig is ben je in staat jouw eigen toekomst te creëren.

Stap 2 - Bestemming

Het punt waarop je jouw doelen daadwerkelijk hebt bereikt: de gewenste toekomst. Hoe ziet jouw leven eruit als je alles kan bereiken wat je zou willen?

Om van A naar B te komen moet je naast je vertrekpunt ook een duidelijke bestemming voor ogen hebben. Waar wil je naartoe? Oftewel: hoe ziet jouw gewenste toekomst eruit?

We stellen concrete doelen en bepalen wie jij moet zijn om daar te komen. Want wie jij nú bent heeft je gebracht tot waar je nu staat.

Stap 1 - Vertrekpunt

Jouw huidige situatie op het gebied van fitheid, gezondheid en levenskwaliteit. Wat zou je willen veranderen?

Bij Club Profit willen we eerst een duidelijk beeld hebben van jouw huidige situatie: het vertrekpunt. We meten hoe je er fysiek voor staat en vinden het minstens zo belangrijk hoe jij je daarbij voelt.

Je bent niet tevreden met waar je nu staat. Waarom is dat? We brengen in kaart wat je precies wil veranderen en waarom dat belangrijk voor je is.